Adatkezelés

Az 5letweb.hu elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik a honlapot és azon tevékenységet végeznek. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az üzenetküldőt használók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói, és a szolgáltatás igénybevevői is. Ezen lap leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra.

5letbolt.hu GDPR: segway okosóra elemlámpa fülhallgató

A szolgáltatás nyújtásakor és ezen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelő

 

Milyen céllal törénik személyes adatkezelés

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Weboldalunk tartalma általánosságban nem 18 év alatti kiskorúaknak szólnak, ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

  • a szolgáltatást igénybevevő, vásárló azonosítása, kapcsolattartás;
  • a szolgáltatást igénybevevő, vásárló részére a szolgáltatások, termékek valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  • statisztikák, elemzések készítése;
  • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  • a szolgáltatást igénybevevő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
  • közösségi szolgáltatások (fórum, blogok) esetén szolgáltatást igénybevevők egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
  • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  • a szolgáltatást igénybevevő jogainak védelme;
  • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.